Frekventované otázky
Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A0+ až G.
Pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej rekonštrukcie, pri predaji budovy, pri prenájme budovy.
Sakrálne stavby, budovy v pamiatkovej rezervácii, historické stavby, kostoly. „Dočasné budovy“ s časom užívania kratším ako štyri mesiace v roku. Priemyselné stavby alebo dielne s plne automatizovanou štruktúrou práce. Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.
Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní certifikátu. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.
V prípade záujmu o cenovú ponuku nás prosím kontaktujte.
Rodinné domy – 3 -5 pracovných dní odo dňa prijatia podkladov potrebných k výpočtu Ostatné budovy – 7- 10 pracovných dní odo dňa prijatia podkladov potrebných k výpočtu
Fotografie objektu zo všetkých strán Vyplnený objednávkový formulár Pôdorysy podlaží a REZ A – A (projektová dokumentácia – časť architektúra)
Podklady potrebné k výpočtu nám pošlete mailom ( fotografie, scan, pdf., dwg.).
Energetický certifikát zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou. 
Dobierka Bankový prevod
Nie, cena certifikátu k rodinnému domu 95 € je konečná, vrátane poštovného.
Na stránke www.inforeg.sk sa nachádzajú kompletné štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia so zatriedením do kategórií A0+ až G. Je tu možné vyhľadať všetky certifikáty aj podľa prideleného čísla.
Existuje Energetická inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať nielen činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby Energetického certifikátu, ale aj skutočnosť, či bol vypracovaný. Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3 300 €.
Áno, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0907 322 885, prípadne mailom na info@kolaudujem.sk .

Získať energetický certifikát.

Pošlite nám žiadosť a my sa postaráme o zvyšok.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.