Frekventované otázky
Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A0+ až G.
Pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej rekonštrukcie, pri predaji budovy, pri prenájme budovy.
Sakrálne stavby, budovy v pamiatkovej rezervácii, historické stavby, kostoly. „Dočasné budovy“ s časom užívania kratším ako štyri mesiace v roku. Priemyselné stavby alebo dielne s plne automatizovanou štruktúrou práce. Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.
Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní certifikátu. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.
Cena Energetického certifikátu ku kolaudácii je 169 € a k Plánu obnovy 229 €.
Rodinné domy – 3 -5 pracovných dní odo dňa prijatia podkladov potrebných k výpočtu Ostatné budovy – 7- 10 pracovných dní odo dňa prijatia podkladov potrebných k výpočtu
Fotografie objektu zo všetkých strán Vyplnený objednávkový formulár Pôdorysy podlaží a REZ A – A (projektová dokumentácia – časť architektúra)
Podklady potrebné k výpočtu nám pošlete mailom ( fotografie, scan, pdf., dwg.).
Energetický certifikát zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty 1. triedou. 
Dobierka Bankový prevod
Cena certifikátu je konečná, vrátane poštovného.
Na stránke www.inforeg.sk sa nachádzajú kompletné štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia so zatriedením do kategórií A0+ až G. Je tu možné vyhľadať všetky certifikáty aj podľa prideleného čísla.
Existuje Energetická inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať nielen činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby Energetického certifikátu, ale aj skutočnosť, či bol vypracovaný. Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3 300 €.
Áno, môžete nás kontaktovať na tel. čísle 0907 322 885, prípadne mailom na info@kolaudujem.sk .

Získať energetický certifikát.

Pošlite nám žiadosť a my sa postaráme o zvyšok.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám, čo potrebujete a my sa o to postaráme.